Depilacja laserowa Couture Milano

Katowice
Poland

 Depilacja laserowa uznawana jest za bezpieczną oraz bezinwazyjną. Energia, jaka jest wytwarzana przez laser, pochłaniana jest przez pigment włoska (melaninę), jaka potem przekształca się w siłę cieplną i usuwa nieodwracalnie cebulkę włosa. Wymogiem uzyskania zadowalających wyników jest wybór właściwej energii i czasu trwania impulsu, które są zdeterminowane od typu skóry oraz włosków. Po raz pierwszy włosy ze skóry za pomocą lasera zaczęto usuwać na początku lat 60. XX wieku. Ówczesne narzędzia były jednak niedokładne i tworzyły za długą falę lasera, co uszkadzało pigment włoska, nie usuwając go. Niszczyły jednak skórę. W latach 70. badacze utworzyli inny typ, był on jednak na tyle wielki oraz nieporęczny, iż nie odnalazł zastosowania w dermatologii i kosmetyce.

http://couturemilano.pl/depilacja-laserowa/

Znajduje się w: Zdrowie i profilaktyka